[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานทรัพยากรมนุษย์ร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมพนักงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565
ส่งเสริมวิชาการ
วิชาเลือกเสรี
ปฐมนิเทศ
การฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ (Pfizer)
การประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
การเตรียมความพร้อมการรับวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์
ปฐมนิเทศกิจกรรมชมรม ระดับชั้น ม.1
การจัดตั้งชมรม ปีการศึกษา 2565
การประชุมการเตรียมความพร้อมการเรียนชมรม บำเพ็ญประโยชน์
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณ
ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองทุกระดับชั้น เข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ในรูปแบบ On line  ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565  เปิดห้องประชุมแต่เวลา 09.30 เริ่มประชุม 10.00 - 11.30 น.
ปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีสระเกล้าดำหัว และพิธีมุทิตา โมทนาคุณ
ประกาศหมายเลขพรรคที่ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2565
การจัดตั้งกิจกรรมชมรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565
การรับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
ผลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022) จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แบบสอบถาม "การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย"
การจับรางวัลพิเศษ กิจกรรม “MC VIRTUAL WORKOUT”
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “ฌอน : SHAWN”
ม.ฐานกร ได้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำข้อสอบโอเนทวิชาสังคมแก่นักเรียนกลุ่มสหวิทยาอิงโขงโดยการกุศล
กิจกรรม “MC VIRTUAL WORKOUT”
กิจกรรมฉลองการก่อตั้งโรงเรียน "มงฟอร์ต ๙๐ ปี อัญมณีล้านนา”
งานชมรมและผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดอบรมในหัวข้อ "Generation Gap เมื่อคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต้องเดินกันไปทิศทางเดียวกัน"
ขอเชิญนักเรียนทุกคน เข้าร่วม กิจกรรม “MC VIRTUAL WORKOUT” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเข้าร่วมชมการถ่ายทอด LIVE STREAMING ผ่านทางเพจ Facebook และ YouTube ของโรงเรียน
ผลประกวดวาดภาพ Art Competitions, Contests and Juried Exhibitions 2022 "Your Art in Your Soul" 
ประกาศเรื่องการเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้าย พิชิต TCAS 65 สำหรับนักเรียน ม. 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เท่านั้น!!! ระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 ก.พ. 2565
กิจกรรม MC Virtual Workout
ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมกิจกรรมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  "มงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา" (พ.ศ.2475-2565)  การศึกษามงฟอร์ต จาก "ทศวรรษแห่งความรุ่งเรือง" สู่ "ศตวรรษแห่งความรุ่งโรจน์” ในวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565
ขอแสดงคววามยินดีกับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On-site) ตั้งแต่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
กิจกรรมงาน Merry Christmas and Happy new year Montfort College 2022
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (TChO17)
ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศเสริมเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 64 ขอให้นักเรียนยืนยัน On site group & Online โดยด่วน.. รูปแบบการเรียนการสอน โครงการเสาร์สร้างเสริม ภาคเรียนที่ 2/64 ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป..
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
พิธีบูชาขอบพระคุณเสกวัดน้อยแม่พระมหาการุณย์ (Our Lady of Mercy) ศูนย์อภิบาลนักเรียน รูปปั้นนักบุญ และเปิดไฟต้นคริสต์มาส วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียบมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในโครงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
Congratulations, M6AB The List of Accepted Students via Early Round Direct Admissions Academics Year 2022 
ผลการประกวด Food innovations contest หัวข้อ Food heritage ทีม จ๊าดลำยำผักกาดดอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผลการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์ 2021” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
WELCOME BACK TO SCHOOL
วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การจัดการศึกษาตามวิถีมงฟอร์ต In Response to Global Compact on Education By Montfort College

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|