[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันสมโภชแม่พระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
การปรับปรุงถนนบริเวณเลี้ยวกลับรถหน้ามงฟอร์ตเรสสิเด้นท์
การทำความสะอาดบริเวณถนนมงฟอร์ต
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรม Road Show โรงเรียนเอื้อวิทยา อ.ไชยปราการ และโรงเรียนรัตนเอื้อวิทยา อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
เปิดร้านนมโรงเรียน และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
EP International ขอแสดงความยินดีกับดช.ปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ (นโม) ชั้น ม.3/A
พิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน   และพิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี  ปีการศึกษา 2563
เอกสารประกอบการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ Hong Kong International Mathematical Olympiad Heat round 2020 (HKIMO2020)
ผลการศึกษาต่อ (TCAS 63) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ผลการแข่งขันกอล์ฟ รายการ Thailand Junior Development Tour 2020/2021 Event #2 North, 11-12 July 2020 @Maejo Golf Resort&Spa
นักเรียนผู้มีความประพฤติดี โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พิธีเสกศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (MCSC)
การประชุมครั้งที่ 1/2563
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
ต้อนรับคณะทำงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ COVID-19
การประชุมการใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน
ประกาศรับสมัคร นศท.และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563
การแถลง และชมการสาธิตภาคปฏิบัติ มาตรการป้องกัน COVID-19
การประชุมผู้ปกครอง Online Homeroom ครั้งที่ 2/2563
การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมพันธสัญญา ม.1, ม.4
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสาธารณสุขก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
บุคลากรทางการศึกษา 5 ฝ่าย เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสี่
บรรยากาศการส่งมอบเงินคืนค่าเรียนโครงการเรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ภายใต้มาตราการการป้องกันไวรัส COVID – 19
การเตรียมความพร้อมเสมือนจริงการเปิดภาควันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วม Online Homeroom ครั้งที่ 2 และผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ.รอบสี่
บุคลากร​ทางการศึกษา​ ฝ่ายวิชาการ​ เตรียม​ความพร้อมรับการประเมิน​ สมส.รอบ​ 4​
การประชุมเตรียมความพร้อมงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดการเรียนการสอน MC Online Classroom 2020 ใน Phase 3
ทีมงานวิชาการ EP International ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน online Phase 3
การนำข้อมูลแผนงาน งบประมาณปีการศึกษา 2563 ลงในระบบ SWIS
การจัดเตรียมห้องพัฒนาศักยภาพแห่งความสำเร็จ Montfort Character of Success Centre (MCSC)ปีการศึกษา 2563
การประชุมการเตรียมความพร้อมงานส่งเสริมพฤติกรรม
ตารางการปฎิบัติหน้าที่บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2563
MC Online Classroom 2020 เตรียมเข้าสู่ #Phase3
ขอแสดงความยินดีๆ นักเรียน รุ่น "carmynn" ในการผ่านการคัดเลือก cmu-quota TCAS รอบ 2.จำนวน 193 คน
อนาคตของการศึกษา (The future of Education) หลัง COVID-19
ขอให้ Download Application SWIS เพื่อรับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน
การเรียน MC Online Classroom 2020 เฟสที่ 1 และ 2
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
MC Online Classroom 2020

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|