[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินสำหรับครู-นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ออกเมื่อวันที่ 22 ม.ค.2550
Table Final Test 2 Ac. Year 2006 Level 3 (M.4 - M.6)
Table Final Test 2 Ac. Year 2006 Level 3 (M.1 - M.3)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่.2 ปีการศึกษา 2549 ของชั้น ม.4-ม.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่.2 ปีการศึกษา 2549 ของชั้น ม.1-ม.3
กสท. แจงความคืบหน้าเคเบิลใต้น้ำขาด
HOST AN AUSTRALIAN STUDENT  IN APRIL
VISIT ENGLAND, NEW ZEALAND in the summer 2007
แนะนำการศึกษาประเทศสิงค์โปร์
ปฏิทินสำหรับนักเรียน ชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ออกเมื่อวันที่ 30 ม.ค.2550
งานห้องสมุดโรงเรียนทัศนศึกษา
ผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันห้องสมุดเชียงใหม่ 18 มกราคม 2550
ทรงโปรดเกล้าฯ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลฯ 80 ปี
สรุบการดำเนินงานอาคารสถานที่
ประชาสัมพันธ์งานชุมชนสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6
เปิดศักราชฮาร์ดดิสก์'07 เข้าสู่ยุคเทราไบต์เต็มตัว
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 18
กสท แจงความคืบหน้าซ่อมเคเบิลใต้ น้ำเส้นแรกเสร็จกลาง ม.ค.
ปัญหา Encoding และ UNICODE(UTF- 8)
การศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
5 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในเวทีมหาวิทยาลัยโลก
ไว้อาลัยแด่มารดา ม.วิทัย  พฤกษาธำรงกุล
ร่าง เกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สำหรับสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
วันกิจกรรมห้องสมุดเชียงใหม่
ประชุมครูอาวุโส
English Program ร่วมกับศิลป์ - ภาษาจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 English Program ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภาค International มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือพจนานุกรมราคาพิเศษ
ขอระงับการใช้งาน Internet ของบุคลากร
แบบรายงานการเข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุม/สัมมนา
แบบรายงานการดูงานของผู้ร่วมบริหาร (ฉบับปรับปรุง)
PARADISE OF ENERGY
มาทำความรู้จัก Bittorrent กันเถอะ
เทคนิคจากค้นหา Driver Computer จากอินเตอร์เน็ต
MC Singing Contest
แจ้งระงับการใช้งาน Internet ภายในโรงเรียน ชั่วคราว
แจ้งปัญหาการใช้งาน Internet ภายในโรงเรียน
ของฝากจากการเตรียมงานพืชสวนโลก
แบบฟอร์ม-รายละเอียดข้อมูลในแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ครูสนับสนุนการสอน
แจ้งปัญหาการใช้งาน Internet
แจ้งปัญหาการใช้งาน Internet ภายในโรงเรียน
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มอบงานให้แก่ นายกสมาคมศิษย์เก่คนใหม่
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่
เลือกนายกสมาคมศิษย์เก่า MCA. คนใหม่
ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ผังการแก้ใขห้อง Computer LAB 1,2
เปิดใช้โปรแกรม swis
ฉันจึงมาหาความหมาย (ที่แท้จริง)

|<  <   26 27 28 29