[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รถบัส RTC จะเริ่มบริการฟรี ให้กับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
กิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนระดับชั้น ม.3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา”
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562
ตัวแทนศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น 24/27 บริจาคเงินเพื่อร่วมสร้างอนุสาวรีย์ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง
รายชื่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านความสื่อสัตย์ สุจริต วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ด.ญ นารดา อุดรพิมพ์ ม.1/2 เลขที่27 เดินทางไปแข่งขันรายการ KBC Junior Series 2019 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ค. 2562 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 12ปี
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน 2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการ IT Gifted School
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบ IELTS ศูนย์สอบ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณะครูตัวแทนวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เรียนเชิญบุคลากรสำนักผู้อำนวยการทุกท่านเข้าร่วมประชุมฝ่าย ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
รับสมัครนักกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2562 (กีฬานักเรียน)
กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "ละอ่อนน้อยแอ่ววัด"
การประชุมสัมมนากับสมาคมห้องสมุดเชียงใหม่
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ เพจ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับสมัครคัดเลือกทีมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
นักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านความสื่อสัตย์ สุจริต วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Gifted School 2019
แจ้งงดการประชุมฝ่ายวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
นักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านความสื่อสัตย์ สุจริต วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
นักเรียนส่งสมุดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1 (1-5 ก.ค. 62)
การอบรมพนักงานประจำปีการศึกษา 2562
อบรม เรื่อง “ระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ”
สภานักเรียนจัดโครงการ “Montfort RTC เชียงใหม่ สมาร์ทบัส”
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
กลุ่มสภานักเรียน มาประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับชั้น ม.ปลาย (Gifted) และแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมตัวก่อนสอบ
เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2562
สภานักเรียนร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ
ผลการแข่งขันรอบแรกสุภาพบุรุษเอ็มซี สุภาพสตรีงฟอร์ต MC Star 2019 ระดับชั้น ม.1
ผลการแข่งขันรอบแรกสุภาพบุรุษเอ็มซี สุภาพสตรีงฟอร์ต MC Star 2019 ระดับชั้น ม.4
ผลการแข่งขันรอบแรกสุภาพบุรุษเอ็มซี สุภาพสตรีงฟอร์ต MC Star 2019 ระดับชั้น ม.5
ผลการแข่งขันรอบแรกสุภาพบุรุษเอ็มซี สุภาพสตรีงฟอร์ต MC Star 2019 ระดับชั้น ม.2
การตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
กิจกรรมสุภาพบุษเอ็มซี สุภาพสตรีมงฟอร์ต MC Star 2019
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เตรียมจัดกิจกรรม"วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
Thailand International Judo Championships 2019
เชิญประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
ทบทวนอาสาจราจร
งานโภชนาการเพิ่มร้านอาหารประเภทยำ
มงฟอร์ตคว้ารางวัลแบดมินตัน ระดับประเทศ
งานโภชนาการจัดเตรียมร้านค้าจำหน่ายอาหารเพื่อให้บริการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมจัดงาน Thailand International Judo Championships 2019
แบบฟอร์ม โครงร่างวิจัย ปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|