[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
สรุปการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์และเทคโนโลยี ของโครงการ MC SMART Classroom ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17 (25 มกราคม 2564)
อบรมครูสนับสนุน ใช้ Google classroom
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ (11 มกราคม 64) ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563 (14 ธันวาคม 63)
การติดตามวิเคราะห์ภาพรวมใบงานการจัดการระบบคุณภาพ TQA (ครั้งที่ 2) โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563
การพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภช ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ THE ชนะเลิศอันดับ1 THAILAND BADMINTON OPEN 2020
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนบ้านคุณหมอ โรงเรียนเอื้อวิทยา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนรพีเลิศพิทยา และโรงโรงเรียนอรพินวิทยา จังหวัดลำพูน เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
งานแนะแนว จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ และฝึกอบรมการกู้ชีพ CPR ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ณ โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล จ.ลำพูน
งานแนะแนวจัดสอบ IELTS Pretest ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 25623
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (31 สิงหาคม 2563)
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที 24 - 28 สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือน้ำท่วมพี่น้องชาวสุโขทัย
Road Show โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรม "พี่แนะน้อง"
กิจกรรม Road Show โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดทำวีดีโอแนะนำโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม Road Show โรงเรียนรพีเลิศวิทยา และโรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน
พิธีถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10
การประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2563 (20 กรกฎาคม 2563)
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
บุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Trello
ขอแสดงความยินดีๆ นักเรียน รุ่น "carmynn" ในการผ่านการคัดเลือก cmu-quota TCAS รอบ 2.จำนวน 193 คน
การต้อนรับท่านเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
การประชุมผู้ปกครองโครงการ Educational Immersion Program ณ ประเทศสิงคโปร์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย
หารือความเป็นไปได้ในการทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ และมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี
การจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกับ Jurong West Secondary School, Singapore
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบริษัท Owl Education
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry)"
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562
นศท.ชั้นปีที่ 2 (ชาย) ฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2562 ผลัดที่ 3
นศท.ชั้นปีที่ 2 (หญิง) ฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2562 ผลัดที่ 1
นศท.ชั้นปีที่ 3 (หญิง) ฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2562 ผลัดที่ 1
สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศเกาหลีใต้
ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2020 และงานฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย
ส่งความสุขปีใหม่ 2563
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครื่อฯ ครั้งที่ 8
ประกาศผลการสอบคณิตศาสตร์นานาชาติรอบแรก สพฐ.ประจำปีพ.ศ2563
ผลการแข่งขันรู้เฟื่องเรื่องภาษาไทย

    1 2 3 4  >   >|