[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2565
การประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์
ปฐมนิเทศกิจกรรมชมรม ระดับชั้น ม.1
ประชุมงานทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ประชุมกิจกรรมฉลองวันสถาปนาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครบ 90 ปี
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมงานพัฒนาบุคลากรมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เยี่ยมบุคลบุคลากร
ผู้อำนวยการมอบนโยบาย ปีการศึกษา 2564 แก่ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียนพบผู้อำนวยการ
ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม MC Homeroom ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 29 พ.ค 2564
เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แก่บุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ตารางเรียน และรายชื่อครูประจำชั้น การเรียน MC SMART Pre-School ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 7 พ.ค. 2564
คณะกรรมการ House of Saint ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2/2564 ในการจัดกรีฑาสี ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การมอบหมายปีการศึกษา 2563 ผู้รับงานปีการศึกษา 2564
สรุปการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์และเทคโนโลยี ของโครงการ MC SMART Classroom ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17 (25 มกราคม 2564)
อบรมครูสนับสนุน ใช้ Google classroom
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ (11 มกราคม 64) ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563 (14 ธันวาคม 63)
การติดตามวิเคราะห์ภาพรวมใบงานการจัดการระบบคุณภาพ TQA (ครั้งที่ 2) โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563
การพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภช ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ THE ชนะเลิศอันดับ1 THAILAND BADMINTON OPEN 2020
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนบ้านคุณหมอ โรงเรียนเอื้อวิทยา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนรพีเลิศพิทยา และโรงโรงเรียนอรพินวิทยา จังหวัดลำพูน เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
งานแนะแนว จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ และฝึกอบรมการกู้ชีพ CPR ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ณ โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล จ.ลำพูน
งานแนะแนวจัดสอบ IELTS Pretest ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 25623
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (31 สิงหาคม 2563)
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที 24 - 28 สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือน้ำท่วมพี่น้องชาวสุโขทัย
Road Show โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรม "พี่แนะน้อง"
กิจกรรม Road Show โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดทำวีดีโอแนะนำโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม Road Show โรงเรียนรพีเลิศวิทยา และโรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน
พิธีถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10
การประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2563 (20 กรกฎาคม 2563)
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
บุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Trello
ขอแสดงความยินดีๆ นักเรียน รุ่น "carmynn" ในการผ่านการคัดเลือก cmu-quota TCAS รอบ 2.จำนวน 193 คน
การต้อนรับท่านเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
การประชุมผู้ปกครองโครงการ Educational Immersion Program ณ ประเทศสิงคโปร์

    1 2 3 4  >   >|