[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
การแข่งขัน Sports Day 2019 "We Are MC Infinity Unity" 12 พ.ย 2562
เยี่ยม ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช.
นิเทศติดตามแผนงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562
ท่านผู้อำนวยการบันทึกภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนโครงการเด็กไทยไปต่างแดน​ ณ​ ประเทศมาเลเซีย
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2562
ผลการแข่งขันแบดมินตัน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบคัดเลือก โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP)
Montfort Multilanguage Camp 2019
วันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
รางวัลชนะเลิศ สร้างสรรค์คลิปในหัวข้อ "ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี"
ปาฐกถาพิเศษ 2 สมณสาสน์ เรื่องการชื่นชมยินดีในความจริง
ปาฐกถาพิเศษ 1 โลกเปลี่ยน
ปาฐกถาพิเศษจากภาครัฐ
ประชุม 8 ทิศทางการศึกษาในอนาคต สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประชุม 7 ผู้นำแห่งอนาคต
ประชุม 6 สร้างเด็กไทยยุคใหม่
ประชุม 5 คุณธรรมในยุค 5 0
ประชุม 4 พลังสมอง ศักยภาพสู่ความสำเร็จ
ประชุม 3 บริหารโรงเรียนอย่างไรเพื่อสร้าง Active Citizen กรณีศึกษาประเทศ เยอรมัน อิราเอล ญี่ปุ่น
ประชุม 2 5 เทรนด์ เทคโนโลยีในสนามการเรียนรู้
ประชุม 1 สมณลิขิต CHRISTUS VIVIT พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์
การอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่องการจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน (GPA / GPAX)
ตรวจรับมอบงานงวดที่ 4 โดยคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับงวดงานก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง
บุคลากรงานเทคโนโลยีและสารสนเทศศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad และtrue digital_park
งานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ชีวิตที่เลือกได้”
ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “อนุรักษ์ สืบสานตำนานพระศาสนา”
ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา”
ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด”
ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา"
นิเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กำหนดการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารทั่วไปจัดประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียนเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
นิเทศงานพยาบาล
นิเทศงานโภชนาการ
กิจกรรมส่งเสริมการร่วมกับห้าง Central Group โดยการนำหนังสือe-book ในโครงการ The 1 book E-library
การจัดการศึกษาฟินแลนด์กับผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562
เปลี่ยนขยะในบ้านให้เป็นเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีม Miracle studio
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ในวันจันทร์ที่ 2 กันยนยน 2562
ฝ่ายวิชาการ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงาน จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการแข่งขันสารานุกรมไทย
นักเรียน ครู พนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมใจกำจัดยุงลาย

    1 2 3 4  >   >|