[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562
งานอาคารสถานที่ฯ งานวิทยบริการ และงานอภิบาล เตรียมสถานที่ จัดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
งานอาคารสถานที่ฯ งานวิทยบริการ และงานอภิบาล เตรียมสถานที่จัดพิธิเปิดไฟต้นคริสต์มาส
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2562
นักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าสอบ Pre Admision Pre Onet ของบริษัทเด็กดี อิเตอร์แอคชั่น วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
การแข่งขัน Sports Day 2019 "We Are MC Infinity Unity" 12 พ.ย 2562
เยี่ยม ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช.
นิเทศติดตามแผนงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562
ท่านผู้อำนวยการบันทึกภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนโครงการเด็กไทยไปต่างแดน​ ณ​ ประเทศมาเลเซีย
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2562
ผลการแข่งขันแบดมินตัน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบคัดเลือก โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP)
Montfort Multilanguage Camp 2019
วันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
รางวัลชนะเลิศ สร้างสรรค์คลิปในหัวข้อ "ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี"
ปาฐกถาพิเศษ 2 สมณสาสน์ เรื่องการชื่นชมยินดีในความจริง
ปาฐกถาพิเศษ 1 โลกเปลี่ยน
ปาฐกถาพิเศษจากภาครัฐ
ประชุม 8 ทิศทางการศึกษาในอนาคต สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประชุม 7 ผู้นำแห่งอนาคต
ประชุม 6 สร้างเด็กไทยยุคใหม่
ประชุม 5 คุณธรรมในยุค 5 0
ประชุม 4 พลังสมอง ศักยภาพสู่ความสำเร็จ
ประชุม 3 บริหารโรงเรียนอย่างไรเพื่อสร้าง Active Citizen กรณีศึกษาประเทศ เยอรมัน อิราเอล ญี่ปุ่น
ประชุม 2 5 เทรนด์ เทคโนโลยีในสนามการเรียนรู้
ประชุม 1 สมณลิขิต CHRISTUS VIVIT พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์
การอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่องการจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน (GPA / GPAX)
ตรวจรับมอบงานงวดที่ 4 โดยคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับงวดงานก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง
บุคลากรงานเทคโนโลยีและสารสนเทศศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad และtrue digital_park
งานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ชีวิตที่เลือกได้”
ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “อนุรักษ์ สืบสานตำนานพระศาสนา”
ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา”
ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด”
ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา"
นิเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กำหนดการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารทั่วไปจัดประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียนเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
นิเทศงานพยาบาล
นิเทศงานโภชนาการ
กิจกรรมส่งเสริมการร่วมกับห้าง Central Group โดยการนำหนังสือe-book ในโครงการ The 1 book E-library
การจัดการศึกษาฟินแลนด์กับผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|