[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ในวันจันทร์ที่ 2 กันยนยน 2562
ฝ่ายวิชาการ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงาน จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการแข่งขันสารานุกรมไทย
นักเรียน ครู พนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมใจกำจัดยุงลาย
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประสานงานเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ผู้บริหารจาก The Experimental Middle School Attached to Yunnan Normal University เข้าพบผู้อำนวยการ หารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการ
การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ British Council
การลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ British Council
สภานักเรียนจัดนิทรรศการโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมคุกกี้ "เมจิกชิพ" เข้านำเสนอและแจกขนมคุกกี้"เมจิกชิพ"ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคุกกี้แซนด์วิช "ฟันโอ" เข้านำเสนอและแจกคุกกี้แซนด์วิช"ฟันโอ"ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562
การตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
การประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2562
พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและผลการแข่งขันแบดมินตันChiangmai Tournament 2019
พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล เอสโคล่า ชิงแชมป์ภาคเหนือ
งานเปิดห้องวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานของการไฟฟ้า ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับเกียรติบัตรดีเด่นกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเขียงใหม่
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1
การอบรมพนักงานประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2562
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สนามสอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ ร่วมกับ British Council รับสมัครสอบ IELTS
การดูแลรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ เดอ มงฟอร์ต
อบรม เรื่อง “การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสมศ.รอบสี่”
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดเตรียมสถานที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับบริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จัดสอบวัดความรู้ Pre Admission TCAST ปี 2562
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมจีน
อบรมความรู้งานซ่อมบำรุงเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นักเรียน ม.ปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าสอบ Pre Admision วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
วันสุนทรภู่ 2562
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม"วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
กลุ่มสภานักเรียน มาประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับชั้น ม.ปลาย สายศิลป์ และแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมตัวก่อนสอบ
งานพยาบาลประจำสนามแข่งขันยูโดนานาชาติ
Guizhou Chinese-Thai Cultural Exchange Institute เข้ามาเยี่ยมชม และหารือถึงความร่วมมือในอนาคต
เตรียมความพร้อมผู้นำเชียร์ ปีการศึกษา 2562
ฺGuizhou Chinese-Thai Cultural Exchange Institute เข้ามาแนะนำสถาบัน และหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในอนาคต
การประชุมการแข่งขัน Thai Denmark Football Tournament U15 โซนภาคเหนือ
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|