[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
การอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่องการจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน (GPA / GPAX)
ตรวจรับมอบงานงวดที่ 4 โดยคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับงวดงานก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง
บุคลากรงานเทคโนโลยีและสารสนเทศศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad และtrue digital_park
งานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ชีวิตที่เลือกได้”
ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “อนุรักษ์ สืบสานตำนานพระศาสนา”
ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา”
ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด”
ผลการดำเนินกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา"
นิเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กำหนดการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารทั่วไปจัดประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียนเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
นิเทศงานพยาบาล
นิเทศงานโภชนาการ
กิจกรรมส่งเสริมการร่วมกับห้าง Central Group โดยการนำหนังสือe-book ในโครงการ The 1 book E-library
การจัดการศึกษาฟินแลนด์กับผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562
เปลี่ยนขยะในบ้านให้เป็นเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีม Miracle studio
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ในวันจันทร์ที่ 2 กันยนยน 2562
ฝ่ายวิชาการ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงาน จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการแข่งขันสารานุกรมไทย
นักเรียน ครู พนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมใจกำจัดยุงลาย
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประสานงานเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ผู้บริหารจาก The Experimental Middle School Attached to Yunnan Normal University เข้าพบผู้อำนวยการ หารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการ
การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ British Council
การลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ British Council
สภานักเรียนจัดนิทรรศการโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมคุกกี้ "เมจิกชิพ" เข้านำเสนอและแจกขนมคุกกี้"เมจิกชิพ"ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคุกกี้แซนด์วิช "ฟันโอ" เข้านำเสนอและแจกคุกกี้แซนด์วิช"ฟันโอ"ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562
การตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
การประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2562
พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและผลการแข่งขันแบดมินตันChiangmai Tournament 2019
พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล เอสโคล่า ชิงแชมป์ภาคเหนือ
งานเปิดห้องวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานของการไฟฟ้า ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับเกียรติบัตรดีเด่นกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเขียงใหม่
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1
การอบรมพนักงานประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2562
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สนามสอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ ร่วมกับ British Council รับสมัครสอบ IELTS

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|