[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
การดูแลรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ เดอ มงฟอร์ต
อบรม เรื่อง “การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสมศ.รอบสี่”
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดเตรียมสถานที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับบริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จัดสอบวัดความรู้ Pre Admission TCAST ปี 2562
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมจีน
อบรมความรู้งานซ่อมบำรุงเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นักเรียน ม.ปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าสอบ Pre Admision วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
วันสุนทรภู่ 2562
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม"วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
กลุ่มสภานักเรียน มาประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับชั้น ม.ปลาย สายศิลป์ และแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมตัวก่อนสอบ
งานพยาบาลประจำสนามแข่งขันยูโดนานาชาติ
Guizhou Chinese-Thai Cultural Exchange Institute เข้ามาเยี่ยมชม และหารือถึงความร่วมมือในอนาคต
เตรียมความพร้อมผู้นำเชียร์ ปีการศึกษา 2562
ฺGuizhou Chinese-Thai Cultural Exchange Institute เข้ามาแนะนำสถาบัน และหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในอนาคต
การประชุมการแข่งขัน Thai Denmark Football Tournament U15 โซนภาคเหนือ
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนอาสาจราจรได้มาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบริจาคให้แก่วงดนตรีผู้พิการทางสายตา
ประชุมพนักงาน
นักเรียนระดับชั้น ม.2 ทำกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ ประสานงาน วิทยาลัยนานาชาติ มช. มาบรรยายให้ความรู้นักเรียนชี้น ม.6
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ตัวแทนครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ"การบริหารจัดการคุณภาพอากาศภายในยุค4.0 "
การตรวจรับงานตามโครงการ MC Stabilize Network
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง วันผู้ปกครองพบครูครั้งที่ 1/2562
ตารางตรวจทรงผมนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สวนรุกขชาติห้วยแก้วมีหนังสือขอบคุณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในการอนุเคราะห์พันธุ์ไม้
คณะครูและบุคลากร ที่รับผิดชอบแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562
การแข่งขันกีฬาพนักงานงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิเชนต์คาเบรียล ครั้งที่ 6
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเสริมปัญญา และ TESET 1 เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสมัครสอบ
อาหาร Clean Food Good Taste
ทัศนศึกษาพนักงาน
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ To Be Number One
ประชุมติดตามและตรวจรับงานโครงการ MC Stabilize Network ครั้งที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ปีการศึกษา 2561 ในการสอบ O NET วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
ทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2562
ประชุมฝ่ายวิชาการครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2561
นานมีบุคส์แฟร์กับงานห้องสมุด
จัดเตรียมสถานที่พิธีมอบวุฒิบัตร
ลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษาร่วมกับ Solbridge School of Business, Woosong University ประเทศเกาหลีใต้
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7
การประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562
ประชุมฝ่ายวิชาการครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2561
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร. ณรงค์ คองประเสริฐ และร่วมเปิดโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ต บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 11 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโครงการTEDETของสสวท.
ผลการแข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคม ท๊อปเทสเซ็นเตอร์

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|