[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
คู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2544 (ฉบับปรับปรุง 2548)
มอบผ้าห่ม
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มสรุปโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมได้ที่หน้าwebร.ร.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบที่สอง) จากสมศ.
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปี 48 ของฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ
เอกสารแนบที่เกี่ยวกับการประเมินการทดลองงาน
สรุปการประเมินผลการจัดงานวันเกิดภราดาอังเดร เกแก็ง84 ปี(ครบ7รอบ)
แบบประเมินการทดลองงาน (ครูสนับสนุนการเรียนการสอน)
แบบประเมินการทดลองงาน (ครูผู้สอนฝ่ายวิชาการ)
แบบประเมินการทดลองงาน (ครูผู้สอนฝ่ายกิจการนักเรียน)
สรุปรายงานการศึกษาการพัฒนาการจัดการศึกษาMC. 72 ปีที่ผ่านมา
ธรรมนูญโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ.2548 - 2552
ไว้อาลัย
ขอเชิญทุกฝ่ายเข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้/แนะนำ/ตรวจเช็คเอกสาร..โดยครูดรุณี ขันโท
*** เทคนิคกรวดน้ำแบบใหม่เพื่อชีวิตแสนสดชื่น ***
ลดลงแต่กลับได้มากขึ้น
สังสรรค์วันคริสต์มาส
สรุปการประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2548
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน (รอบที่สอง) จากสมศ.
มงฟอร์ตรวมใจต้านภัยหนาว
แจ้งเรื่องการจองห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องประชุม
เยี่ยมศิษย์เก่าจังหวัดลำปาง
แจ้งการยืมอุปกรณ์โสตทัศน์ มาใหม่ที่ให้บริการยืม
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชศึกษาดูงาน
คำพยานชีวิตของคุณ ทูน หิรัญทรัพย์
สารพัดการมองโลกในแง่ดี
ลมหายใจแรก
ทำไมลูกจึงมาทอดกายให้ชายชม
เปิดใช้โปรแกรม swis
ฉันจึงมาหาความหมาย (ที่แท้จริง)

|<  <   45 46 47 48