Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1024 : การต้อนรับคณะครูและนักเรียน Ringwood, Secondary College -Australia ตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน Ringwood, Secondary College จำนวน 10 คน ตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย - Ringwood, Secondary College -Australia ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนได้พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของนักเรียนมงฟอร์ต ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2554 สำหรับการมาเยือนครั้งนี้ คณะนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยในชั้นเรียน ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย อาทิ เวียงกุมกาม วัดพระธาตุดอยสุเทพ สามเหลี่ยมทองคำ ฯลฯ โดยทางโรงเรียนฯ ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 13 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 13 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12
  1