Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1117 : การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2554 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554
การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2554 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 12 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15 ได้ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 15 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อรุณี    มงคล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อรุณี    มงคล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 13 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 13 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15
  1