Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1134 : ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2554
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2554 โดยได้แจ้งให้ครูและบุคลากรทราบในเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมของโรงเรียนที่ผ่านมา การร่วมมือทำความสะอาดโรงเรียนภายหลังน้ำลด การเฝ้าระวังป้องกันภาวะน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้อีก การเลื่อนสอบซ่อมของนักเรียน และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบริสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 20 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 20 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10
  1