Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 359 : เทศบาลตำบลสันป่าตอง เข้ามาช่วยทำความสะอาดลานนักบุญหลุยส์
เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้เข้ามาช่วยทำความสะอาดลานนักบุญหลุยส์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนงานพิธีเปิดลานอนุสรณ์นักบุญหลุยส์ 60ปี ทางคณะผู้บริหารของโรงเรียนและงานอาคารสถานที่ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:  กฤษณะ    ประสพโชคชัย (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์:  ปรีชา    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3096)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 11 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 11 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8
  1