Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3877 : พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นภารัณย์)

 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 

ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

 

คำกล่าวอำลาสถาบัน

 

กระผมนาย จิตตวรัชญ์  วชิรธรยิ่งยศ ประธานรุ่น “ภารัณย์” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6/4 ขออนุญาตเป็นตัวแทนนักเรียน กล่าวคำอำลาสถาบันในครั้งนี้

“มงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก               ขอสมัครรักจนชีพสลาย

อันนามนี้ปักอยู่มิรู้คลาย                              ดังเครื่องหมายประทับในดวงใจ”

          โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่อยู่คู่เชียงใหม่มาเป็นเวลาเนิ่นนานถึง 84 ปีสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาที่ดีมีคุณภาพสากลควบคู่คุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าให้แก่สังคมไทยอย่างแท้จริง สถาบันแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเราทุกคน ที่ทำให้เราเป็นเรา ตราบจนทุกวันนี้

          เป็นเวลากว่า 3 ปี 6 ปี หรือ 12 ปี ที่เราทุกคนก้าวเข้ามาอยู่ในรั้วแดงขาวน้ำเงินแห่งนี้ เสียงเพลงโรงเรียนที่เป็นสัญญาณให้เรามาเข้าแถวในทุกๆเช้า ลานจามจุรีที่ให้ร่มเงาอันร่มรื่นเพื่อพักพิง คุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ มอบความรักและความปรารถนาดี คำสอนของท่านนักบุญมงฟอร์ตอันเป็นหลักนำแนวทางชีวิต ความสุขที่เรามีร่วมกัน คำชื่นชมที่มีให้กันและกันในยามยินดี กำลังใจที่มีให้กันและกันในยามท้อแท้ ความช่วยเหลือที่ช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ มาได้ ความผูกพันที่ทำให้เราได้เป็นเพื่อนกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนมากล้นด้วยคุณค่าสำหรับเราทุกคน และสิ่งสำคัญยิ่งที่ยังทรงคุณค่า ประทับตราอยู่ในตัวเรา นั่นคือ การที่เราทุกคน ได้เป็น “ลูกมงฟอร์ต” นั่นเอง

               โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน ได้นำพาเรามาถึง ยังอีกหนึ่งฝั่งฝันในวันนี้ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จของชีวิตเราทุกคนจะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับไปปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดผลอันทรงคุณค่าแก่ตนเอง โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ให้สมกับที่เราทุกคน ได้ชื่อว่า เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

               ในโอกาสสำคัญนี้ คณะนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครูมาสเตอร์ทุกท่านที่ กรุณารับเราทุกคนเป็นศิษย์ เมตตาให้วิชาชีวิตและวิชาการ อบรม ปลูกฝัง เป็นกำลังใจ อีกทั้งดูแลพวกเราอย่างดีมาโดยตลอด แม้ในบางครั้งพวกเราอาจทำเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ แต่นั่นเป็นไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พวกเราจึงกราบขอขมาลาโทษทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ ขอขอบคุณนักการ ที่ทำให้บริเวณโรงเรียนของเราสวย สะอาด น่าอยู่ ขอบคุณทุกๆคนในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ทำให้พวกเรามีความทรงจำที่ดีตลอดเวลาที่พวกเราได้อยู่ที่นี่ครับ

               กาลเวลาที่เดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เปรียบเสมือนกับเราทุกคนที่ต้องเดินไปตามเส้นทางความฝันของตนเอง เราอาจต้องจากกันในวันนี้ เวลาของการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัยของเราทุกคนกำลังจะหมดลง แต่เรื่องราวและความรู้สึกที่ดี ที่มีต่อสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งแห่งนี้ รวมทั้งมิตรภาพของความเป็นเพื่อนที่เรามีให้ซึ่งกันและกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น จะไม่มีวันจางหายไป จะยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจ ของเรา รุ่น “ภารัณย์” ทุกคน ตลอดไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 560 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 21 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 21 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28