Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3901 : แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลโครงการประกวด Wake up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 3

 

ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการประกวด Wake up Media เด็กยุคใหม่สื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

ทีม EASY GO ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่

นายนันท์สิน ชายมินทร์  นายนวพรรษ เพียรประกอบ นายพนธกร นวมครุฑ นายพงศ์สุภา  เนตรแสนสัก และนายจิณณ์ศุธร เสวะกะ ชั้น ม.5/3

ทีม Visual care เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

นายพชร  ไชยรังษี ชั้น ม.4/3 และ นายธีรศักดิ์  เจริญทิม ชั้น ม.4/5

 

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2
  1