Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3912 : ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

 

ม. ธีรภัทร์  วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน  ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8
  1