Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3955 : งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอเชิดชูเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของ ม. วีระชาติ  บุญหนัก ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และครูอัญชลี  เตริยาภิรมย์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน English Programme และผู้ช่วยหัวหน้างาน English Programme ผู้ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทำประโยชน์ และคุณงามความดีต่อโรงเรียนตลอดอายุการทำงานของท่าน และในโอกาสเดียวกันนี้ ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร  ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน  ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 88 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5