Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3981 : อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

อาจารย์พรรณี  สหเสวียนต์  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4
  1