Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3986 : ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก เข้าร่วมประชุมในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562

ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก เข้าร่วมประชุมในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 เพื่อวางแผนด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 18 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 18 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4
  1