Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4001 : มงฟอร์ตร่วมมือ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสอบ CU-TEP

 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนการเรียน English Programme ร่วมมือ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสอบ CU-TEP  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อทดสอบความถนัดด้านภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพตามมารตรฐานสากล ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  วรินทร    วสุวัต       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4
  1