Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4043 : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงวดงาน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงวดงาน การก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 12 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 12 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6
  1