Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4072 : ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่าย ธุรการ - การเงิน จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตึกผู้อำนวยการ เพื่อชี้แจงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียนไปสู่ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ครู และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เช่น Website , Facebook, Line @ ,Mc tv เป็นต้น

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4
  1