Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4073 : ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1

มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่าย ธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล นโยบายของมูลนิธิ ผู้อำนวยการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งรับทราบข้อมูลในการทำงานของบุคลากรในฝ่ายธุรการ - การเงิน เพื่อร่วมกันปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4
  1