Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4127 : ประชุมฝ่ายธุรการ – การเงิน ครั้งที่ 2/2562

 

มาสเตอร์ไชยวัฒน์   บุญเลิศ  หัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  จัดดำเนินการประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ – การเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล นโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียน ผู้อำนวยการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งรับทราบปัญหาการทำงานของบุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน เพื่อร่วมกันปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ  ห้องประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 16 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 15 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2
  1