Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4235 : ร่วมวจนพิธีกรรมวันสถาปนานักบุญมงฟอร์ต

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมวจนพิธีกรรมวันสถาปนานักบุญมงฟอร์ต ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Saint Gabriel Hall

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 11 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11
  1