Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4450 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และเวชศาสตร์เขตเมือง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และเวชศาสตร์เขตเมืองจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่17 สิงหาคม  2562

นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันดังนี้

1.นางสาวณัฐวศา  กล่อมแก้ว         ชั้น ม.5/2

2.นางสาวพีรดา     ลือวิฑูรเวชกิจ    ชั้น ม.5/2

3.นายกิตตินนท์     สันธทรัพย์         ชั้น ม.5/2

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 1 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 81 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 76 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
  1