Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4452 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฮ่องกง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฮ่องกง ณ เขตพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

รางวัลเหรียญทองแดง

1.นายภัทรชย  ชยางศุ                   ชั้น ม.6/1

รางวัลชมเชย  

1.นายภูบดี    กิตติวรรณ               ชั้น ม.6/1

2.นายภูภัฎ    จิระกิตติวุฒิ             ชั้น ม.6/1

3.นางสาว      พิมพ์นิภา คำซาว      ชั้น ม.6/1

4.นางสาวปิยธิดา    ปาลี               ชั้น ม.6/1

5.นายวรภัทร   พฤกษ์ทยานนท์      ชั้น ม.6/2

6.นางสาว กมลลักษณ์   เทพวงค์    ชั้น ม.5/2

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 122 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 111 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5
  1