Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4453 : ห้องเรียนดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

ห้องเรียนดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สัปดาห์วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 

 
อันดับที่ 1 ธงสีเขียว ได้แก่ ห้องเรียน ม.6/5
อันดับที่ 2 ธงสีเหลือง ได้แก่ ห้องเรียน ม.6/3
อันดับที่ 3 ธงสีแดง ได้แก่ ห้องเรียน ม.6/1  6/2  6/6
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นงลักษณ์    คำไทย
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 49 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 44 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7
  1