Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4454 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยชมรมวิชาการ  สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

รางวัลชนะเลิศ

1.นายภูบดี    กิตติวรรณ              ชั้น ม.6/1

2.นายกิตตินนท์   สันธทรัพย์        ชั้น ม.6/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1.นางสาวนิรัชพร   เดชพุทธรัจน์      ชั้น ม.6/1

2.นางสาวธัญนิชา  แสนธรรมจักร   ชั้น ม.6/1

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 100 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 93 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2
  1