Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4455 : นักเรียนแผนการเรียน English Programme ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Speaking Competition 2019 จากสถาบัน British Council โดยแข่งขันในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ British Club สีลม กรุงเทพ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รัญชนา บำรุงทรัพย์สกุล ชั้น ม.2A ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Speaking Competition 2019 จากสถาบัน British Council โดยแข่งขันในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ British Club สีลม กรุงเทพ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 1 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ไกรสิงห์    ใจหลวง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 76 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 70 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
  1