Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4465 : พิจารณาร้านค้าเพื่อจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี อุปกรณ์ประดับชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้าหนังนักเรียนชาย

พิจารณาร้านค้าเพื่อจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี อุปกรณ์ประดับชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้าหนังนักเรียนชาย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง   มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6
  1