Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4466 : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจนิเทศหลักฐานเงินอุดหนุนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับอาจารย์ยุพิน ขมินทกูล และคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มาตรวจนิเทศและให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับข้อมูล หลักฐานที่เกี่ยวกับการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 39 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 30 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16
  1