Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4468 : พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2562

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยงานอภิบาล จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน เวลา  08.00 -09.00 น. ณ ห้องศาสนกิจ โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงสิริชัย  บุหงาสวรรค์ จาก เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศศิน    ดาวดี       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศศิน    ดาวดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 18 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 18 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8
  1