Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4472 : ฝ่ายการศึกษาสถานทูตเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาฟินแลนด์กับผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ  ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม พร้อมด้วยคณะครูร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ Mr.Posi Kotilainen , Mrs. Lotta Uusitalo ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย มาจากมหาวิทยาลัย Helsinki ประเทศฟินแลนด์พร้อมกับได้มีการเสวนา เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาประเทศฟินแลนด์ เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่การเป็นพลโลก” เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 45 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 35 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2