Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4473 : นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาแพทยศาสตร์ ม.ธรรมสาสตร์ 7 กันยายน 2562

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 15  ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 7 กันยายน 2562

1.นายพนล   ธัญยาธีรพงษ์  ม.6/1

2.นางสาวศุภกานต์  เต็มวระปัญญา  ม.5/4

3.นางสาวพิชญา  กล่ำเถื่อน  ม.5/4

นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 1 ใน  7 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศ จากการสอบคัดเลือกจาก 180 ทีม ทั่วประเทศ

โดยมีครูผู้ดูแล 1. ครูนงลักษณ์  แอมบอส    2.ครูวิชุดา  งามแว่น

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 1 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  นงลักษณ์    แอมบอส       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นงลักษณ์    แอมบอส
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 33 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 31 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 15 ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 7 กันยายน 2562 นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 1 ใน 7 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศ จากการสอบคัดเลือกจาก 180 ทีม ทั่วประเทศ โดยมีครูผู้ดูแล 1. ครูนงลักษณ์ แอมบอส 2.ครูวิชุดา งามแว่น
  1