Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4477 : ตรวจคุณภาพน้ำ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 5  กันยายน  2562  ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้นำตัวอย่างน้ำจากสระว่ายน้ำเดอมงฟอร์ต , ตัวอย่างน้ำทิ้งในบ่อบำบัด และตัวอย่างน้ำอุปโภค ของทางโรงเรียน เข้ารับการตรวจ   โดยศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 33 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 22 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5
  1