Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4479 : ประชุมเตรียมรับการประเมินภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วย

            1.หม่อมหลวงจักรีพันธ์  ศุขสวัสดิ      นิติกรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

            2.จ่าสิบตำรวจจำฑูรย์   วรรณก้อน    นักวิชาการที่ดินชำนาญการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

            3.นายวิษณุ     จักษุธารา                หัวหน้าแขวงกาวิละ

            4.นางกนกวรรณ   ศรีวิชัย               เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับการประเมินภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้ง  2 แผนก ร่วมประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ  ห้องประชุมอาคารอำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:          ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 30 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 25 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7
  1