Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4481 : ห้องเรียนดีเด่นม.5 ระหว่าง วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562

ห้องเรียนดีเด่น ม.5  ระหว่าง วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562

ชนะเลิศธงสีเขียว ได้แก่ ม.5/11

รองชนะเลิศอันดับ 1 ธงสีเหลือง ได้แก่ 5/8, 5/9, 5/10

รองชนะเลิศอันดับ 2 ธงสีแดง ได้แก่ 5/1, 5/3, 5/6

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 44 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 41 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2 ชนะเลิศธงสีเขียว ได้แก่ ม.5/11

รูปที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 1 ธงสีเหลือง 5/10

รูปที่ 4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ธงสีเหลือง 5/9

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 ธงสีเหลือง ม. 5/8

รูปที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 ธงสีแดง ได้แก่ ม. 5/6

รูปที่ 7 รองชนะเลิศอันดับ 2 ธงสีแดง ได้แก่ ม.5/3

รูปที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 2 ธงสีแดง ได้แก่ ม.5/1
  1