Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4482 : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอบรมผู้สื่อข่าวเด็กและเยาวชน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน (Child's Thainews) ร่วมเรียนรู้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สื่อและการทำข่าวกับนักเรียนจาก 10 โรงเรียนเครือข่าย พร้อมกันนี้นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมผู้สื่อข่าวเด็กและเยาวชน หนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน (Child's Thainews) ตามโครงการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปี 1 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 44 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 40 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2