Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4489 : การประกวดเทพธิดา ฉางเอ๋อ

วิชาภาษาจีน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มงฟอร์ตวิทยาลัย ห้องเรียนขงจื่อ มงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการประกวด เทพธิดาฉางเอ๋อ เนื่องในเทศกาล ไหว้พระจันทร์ ที่กำลังจะมาถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์  中秋节 ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอซิโอ 

 

ผลการแข่งขัน 

ชนะเลิศ ด.ญ. ปิยาภัสร์ อรุณสกุล ม.1/A< style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> รองชนะเลิศอันดับที่ 1< style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> ด.ญ.วริศรา พวันนา ม.2/8< /> รองชนะเลิศอันดับที่ 2< /> ด.ญ.อภิชญา วงษ์วัฒนะ ม.2/4< /> ชมเชย ด.ญ.ทักษพร ใจปัญญา ม.2/2< /> ชมเชย ด.ญ. กัณญารัตน์. เตชะพิพัฒนกุล ม.3/A

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 48 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 47 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 44 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3