Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4492 : ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงอาคาร ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงอาคาร ตามแผนงานประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562  โดยวิศวกรที่มีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร โดยอาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบความมั่นคงนั้น ต้องมีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

จากเดิมการตรวจความมั่นคงอาคารทางโรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 3 อาคาร ในปี 2562 ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เพิ่มการตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร จำนวน 5 อาคาร ดังนี้ อาคารปีเตอร์ อาคารเซราฟิน  อาคารอัลเบิร์ต อาคารเอ็มมานูแอล และอาคารอันโตนีโอ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 37 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 27 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16
  1