Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4493 : รางวัลเกียรติยศ ผู้ผลิตสื่อดีเด่น ภาคเหนือ “TMF AWARDS 2019″

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ร่วมจัดทำหนังสือพิมพ์ Child's Thainews หนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ร่วมรับรางวัลเกียรติยศ ผู้ผลิตสื่อดีเด่น ภาคเหนือ “TMF AWARDS 2019″ จากนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และนางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมกลุ่มย่อย แรงบันดาลใจสู่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย 2562 “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี” ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 67 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 63 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16
  1