Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4495 : กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2562 เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ณ หอประชุม St.Joseph Hall โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และโรงเรียนนอกระบบ พร้อมทั้งผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารโรงเรียนจำนวนประมาณ 1,100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 62 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 50 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2