Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4501 : เยาวชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

นายไพรัส ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ให้แก่ น.ส.ปรีชญาพร ไชยอ้าย ชั้น ม.5/2  น.ส.พิสุทธิ์วา  พรหมเมตจิต ชั้น ม.6/2 นายธีรุตม์ สดายุรัส ชั้น ม.6/2 และ นายธนัตถ์ หยงสตาร์ ชั้น ม.6/1 นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมกันนี้โครงการภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียว ทีม MC Green ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงการเยาวชนจิตอาสา แบ่งสรรปันสุข อบจ.เชียงใหม่ ในมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 83 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 75 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12
  1