Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4509 : การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อกีฬานักเรียน62
ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อกีฬานักเรียนปีการศึกษา2562 ประจำวันที่ 17 ก.ย.62 รุ่นอายุ14ปี รร.มงฟอร์ต แพ้ รร.บ้านล้องอ้อ 2:0 (17:21และ11:21) รุ่นอายุ16ปี รร.มงฟอร์ต แพ้ รร.ดอยเต่าวิทยาคม 2:0 (10:21,11:21) รุ่นอายุ18ปี รร.มงฟอร์ต แพ้ รร.ดอยเต่าวิทยาคม 2:0 (13:21,9:21)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4
  1