Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4545 : นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันเสาร์  ที่ 31 สิงหาคม 2562

นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันดังนี้

1.เด็กชายญาณรัก     ถาวรรุ่งกิจ           ชั้น ม.2/1

2.เด็กชายอภิวิชญ์     กรกาญจนารักษ์   ชั้น ม.2/1

3.เด็กชายณฐนนท์    ลือวิฑูรเวชกิจ       ชั้น ม.2/8

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 1 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 26 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 26 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
  1