Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4551 : การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562. ดังนี้

1  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารเซราฟิน

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคารเซราฟิน

3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 3 อาคารเซ็นต์แมรี่

4 ห้องคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล อาคารแอมบรอซืโอ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - 6.6 การบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์เทคโนโลยี
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 50 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 46 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6
  1