Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4552 : การทดสอบจุลินทรีย์แก้ไขปัญหาบ่อไขมันและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของบ่อเกรอะห้องน้ำต่างๆในรร.

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ทดลองทดสอบการใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมมาบำบัดบ่อเกรอะห้องน้ำต่างๆในรร.มงฟอร์ตวิทยาลัยเมื่อวันที่24กันยายน 2562โดยได้รับการประสานงานเข้ามาของ บริษัทจีแอนด์บี เอนไซม์ จำกัดโดยทดลองใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติECOBOOST THE MIRACLE OF ENZYME 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  มงคลศักดิ์    ใหม่จันทร์แดง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 35 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 34 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ทดลองพ่นจุลินทรีย์ที่ห้องน้ำชายตึกเอ็มมานูเอล

รูปที่ 2 อธิบายวิธีการใช้จุลินทรีย์ให้กับพนักงานดูแลห้องน้ำประจำ

รูปที่ 3 ทดลองใช้จุลินทรีย์ในห้องน้ำนักเรียนชายตึกปีเตอร์

รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่เข้ามาสังเกตุปัญหาการดักไขมันหลังดรงอาหารใน รร.

รูปที่ 5 ศึกษาปัญหาในภาพรวมของกลิ่นห้องน้ำ
  1