Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4553 : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงวดงาน เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงวดงาน  เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 27  กันยายน  2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  พร้อมกับตรวจสภาพจริงความคืบหน้าโครงการ  ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ตัวแทนคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับงวดงานฯ  ประกอบด้วย 1. นายศิริพงศ์ ไชยวงค์  2. นายเชิดเกียรติ ไชยมั่น  3. นายภักดิพงษ์ ทาระวรรณ 4. ครูดาริษา แสงสินธุ์  5. ม. สรพงษ์ สมธรรม  6. ม. ไชยวัฒน์ บุญเลิศ  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ลงตรวจสภาพจริงหลังการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 มีผลการตรวจดังนี้

 1. งานจัดเก็บก้อนกรวดและลงทรายเพิ่มเติมในพื้นที่ปลูกหญ้าที่บริษัทฯ ลงปลูกหญ้าในรอบที่ 1 ตามที่คณะกรรมการให้มีการปรับแก้  / จากการสอบถามทางบริษัทฯ แจ้งว่าได้เก็บก้อนใหญ่ขนาดใหญ่ตามที่แนะนำไว้ออกหมดแล้วและได้ลงทรายเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการแนะนำ / กรรมการได้สุ่มเปิดแผ่นหญ้าที่ปลูกในวันแรกพบว่าไม่มีก้อนหินก้อนใหญ่ ๆ อีก สภาพหญ้ามีรากหญ้างอกติดกับพื้นใบหญ้ามีสีเขียวสดขึ้น

2. ติดตามความเรียบร้อยการปลูกหญ้าทั่วทั้งสนามฟุตบอล ตามงวดงานที่ 4 / พบว่าทางบริษัท ได้ปลูกหญ้าเต็มพื้นที่สนามแล้ว

3. ติดตามเรื่องการติดตั้งเสาธง (ตามงวดงานที่ 4) / พบว่าทางบริษัท ได้ติดตามเสาธงจำนวน 3 ต้น เรียบร้อยแล้ว

4. ติดตามหลักฐานการรับรองการเช็คค่ากราวด์ไฟฟ้า (ตามข้อตกลงและแผนการดำเนินงานก่อสร้าง) ทางบริษัทฯ แจ้งว่าในสัญญาจ้างไม่มีการออกแบบระบบกราวด์ของเสาไฟฟ้าทั้ง 4 ต้นไว้  แต่ทางบริษัทรับปากว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้สนามจะเพิ่มให้ทุกจุดสำหรับค่ากราวด์เมื่อดำเนินการติดตั้งกราวด์เรียบร้อยแล้วจะวัดค่ากราวด์และทำเอกสารรับรองการวัดค่ากราวด์ให้อีกครั้ง

5. ติดตามงานปรับปรุงระบบจายน้ําดีหลังอาคารสระวายน้ํา (ตามงวดงานที่ 4) / พบว่าระบบน้ำทำงานได้ดี น้ำที่กรองมาใช้งานใสสะอาด สามารถนำน้ำจากแทงค์น้ำหลังสระว่ายน้ำมาใช้ที่สนามฟุตบอลได้ หัวฉีดน้ำบิ๊กกันใช้งานได้ดีทุกจุด

6. ติดตามงานติดตั้งเดินสายไฟฟา และสื่อสาร และอุปกรณไฟฟา (ตามงวดงานที่ 4) / พบว่าทางบริษัทได้ติดตั้งระบบครบถ้วนและน้ำไปฝากรอไว้ที่ตอม่อไฟฟ้าส่องสว่างทั้ง 4 ต้นเรียบร้อยแล้วโดยมีการร้อยสายไฟฟ้าในท่อตามแบบ

7. งานอื่น ๆ

 7.1 ทางคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ทางบริษัททำประตูห้องปั้มน้ำ ที่ทำที่ปิดล็อคกุญแจ และเทปูนโลปชนระยะขอบ 3 เมตร โดยจะใช้พื้นที่ห้องปั้มน้ำเป็นที่เก็บรถตัดหญ้า และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงสนาม เช่น เก็บปุ๋ย เก็บหัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ

 7.2 ทางคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ทางบริษัทเทพื้นคอนกรีตที่ว่างหน้าห้องปั้มน้ำตามความยาวของโรงปั้มน้ำจนชนขอบ 3 เมตร

 7.3 ทางคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ทางบริษัททำทรายล้างฐานเสาธงด้านทิศเหนือเนื่องจากตามแบบไม่ได้กำหนดไว้ ส่วนสีทรายล้างให้กำหนดตามที่เหมาะสมกับพื้นยางตาตั้นสีน้ำเงิน

 7.4 ทางคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ทางบริษัททำบ่อพักน้ำเพิ่ม 1 จุด พร้อมฝาปิดตรงขอบถนนด้านทิศตะวันตก เพื่อกันท่ออุดตันในอนาคต (ท่อระบายน้ำลงลำเหมืองรถไฟ ท่อที่ 3)

 7.5 คณะกรรมการพบว่ามีหญ้าแห้งตายบริเวณทิศตะวันตกของสนามพื้นที่ประมาณ 10 ตารางเมตร ทางบริษัทฯ รบปากเปลี่ยนหญ้าใหม่

 7.6 สำหรับท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันตกบ่อที่ 1 ที่อุดหนุน ขอให้ทางบริษัทออกแบบวางระบบท่อพร้อมงบประมาณให้ด่วน

 7.7 คณะกรรมการพบว่าพื้นที่หัวกระโหลดทั้ง 2 ด้านได้มีการลงยางแอสฟลัลติกเรียบร้อยแล้ว และกำลังติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบนตอม่อตามแบบที่คุยกันไว้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 67 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ   มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์   มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 55 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 44 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4