Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4554 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล 16 ปี ชาย

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดส่งตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 16 ปี ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมการแข่งขันในโปรแกรมดังกล่าวกล่าวระหว่างวันที่ 25  กันยายน  - 3 ตุลาคม 2562 โดยมีครูผู้ดูแลและฝึกสอนนักกีฬาได้แก่ มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ และมาสเตอร์ประสงค์ สุทา  ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 16 ปีชาย ในปีการศึกษานี้ มงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมีรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอล 16 ปี ชาย ดังต่อไปนี้ 

1. ด.ช.ธนเดช  เฮ้าประสงค์ ม.2/9

2. ด.ช.ชินโชติ  มณีวงศ์ ม.3/1

3. ด.ช.ชวิน ทะชัย  ม.3/1

4. ด.ช.ภคิณ  งามหิรัญสกุล  ม.3/2

5. ด.ช.กันตพัฒน์  โปธายะ   ม.3/2

6. ด.ช.สุทธิพงศ์  ฟุ้งกลินผกาทิพย์  ม.3/3

7. นายอภิรักษ์  มาแหลง   ม.4/1

8. นายชนะกันต์  แสงนวล  ม.4/2

9. นายปิยะบดินทร์  สายน้ำเย็น   ม.4/10

10.นายณัฎฐกิตต์  ถวาย ม.5/11

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 224 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 73 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 63 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12