Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4559 : เด็กไทยไปต่างแดน : โครงการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเผยแพร่งานวิจัยนักเรียน Gifted Thai

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดโครงการ "เด็กไปไปต่างแดน" ณ ประเทศมาเลเซีย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำนักเรียน Gifted Thai และนักเรียนที่มีความสนใจในการสืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน 25 คน ไปเผยแพร่งานวิจัยของนักเรียน Gifted Thai

ที่ได้รับรางวัลจากค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ภาคเหนือ ปี 2561 เรื่อง "โมบายไทยป้องกันภัยไร้ยุง" (Thai herb hanging to prevent mosquito )

และเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับนานาชาติ โดยคัดเลือกวัฒนธรรมไทยที่ไปแสดงคือ

การขับร้องซอประกอบเครื่องดนตรีพื้นเมือง . การละเล่นรีรีข้าวสาร, การนำเสนอวัฒนธรรมการไหว้และชุดไทย

และ การแสดงแม่ไม้มวยไทย ณ โรงเรัยน Victoria International School กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2562

โดยนักเรียนทุกคนได้สนทนาแลกเปลี่ยนทางด้านภาษา วัฒนธรรม และเล่นกีฬาร่วมกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

รวมถึงได้รับมอบเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน Victoria International School เพื่อแสดงถึงมิตรภาพในการร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 327 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  จัสมิน    วรรณา   มิส  ณัฐชยา    พอพิน   มิส  ชฎาพร    สมนาม       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ชฎาพร    สมนาม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - เด็กไทยไปต่างแดน (มาเลเซีย)
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 64 ครั้ง (Login 15 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 49 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17